апартаменти за продажба ново строителство

€500m2

МЕДЕН_РУДНИК_УПИ_I-24

к-с "Меден рудник"

БУРГАС

двустайни и тристайни апартаменти за продажба Бургас

от €30,000 до €45,000

Сградата е разположена в ъглов имот навътре от уличните регулационни линии, на калкан с бъдещото застрояване в УПИ ІІ-общ и на отстояние спрямо другата странична регулация с УПИ ІV-24. Основната височина на сградата е 15,00м и включва приземен, четири жилищни и терасовиден етаж. Поради голямата си площ сградата е разделена на две секции, на различни нива. Секция №1 - полуприземен етаж като е използвана денивелацията на терена - високото улично ниво от югозапад спрямо терена на югоизток. Там ще се осъществява паркиране в три гаражни клетки. Останалата част от нивото е склад към големия магазин от приземния етаж. Входът на секцията е от северозапад. Стълбището е директно осветено и изолирано от общите коридори. Сградата е c асансьор.

В приземния етаж са проектирани четири гаража и два магазина за промишлени стоки. На това ниво са и складовите помещения към апартаментите.

  • Всеки от четирите жилищни етажи съдържа четири апартамента и едно ателие.

  • Две от жилищата са двустайни апартаменти, а другите две са тристайни апартаменти.

  • В терасовидния етаж са проектирани складове, които са със скосявания.  

Строителството на обекта се изпълни по монолитен строителен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградните зидове ще се изпълнят от тухли с кухини.  В графичната част на проекта и в топлотехническата оценка на сградата са отразени мероприятията по топло и хидроизолирането на обекта.

© 2018 ОСОТ ЕООД