ново строителство

В_ЛЕВСКИ

ул. "Васил Левски" 72

БУРГАС

Сградата е разположена навътре от уличната регулационна линия, на калкан със застройката в сесъден имот. Проектирана е с проход за да може вътрешния двор да се използва за паркиране. На всеки етаж са разположени тристайни апартамента. В подпокривното ниво разпределението е почти аналогично. Там голяма част от помещенията са скосени. Строителството на обекта е изпълнено по монолитен строителен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградните зидове са изпълнени от тухли с кухини.

© 2018 ОСОТ ЕООД