ново строителство

В_ПЕТЛЕШКОВ

ул. "Васил Петлешков" 6

БУРГАС

Жилищната сграда е ситуирана в к-с Лазур. Партерът включва предимно магазини. На всеки етаж са разположени тристайни и двустайни жилища. В подпокривното ниво разпределението е почти аналогично. Там голяма част от помещенията са скосени. Строителството е изпълнено по монолитен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградни зидове са изпълнени от тухли с кухини.

© 2018 ОСОТ ЕООД