Dry Plants

Апартаменти за продажба - ново строителство - Бургас
от €38,000

ново строителство

ДЕБЕЛТ

ул. "Дебелт" № 64

БУРГАС

Сградата е разположена на уличната регулационна линия на калкан със съществуваща жилищна сграда и бъдещо застрояване в съседните парцели. Височина на сградата е 14,50 м и включва партер, четири жилищни етажи и подпокривно ниво. През проход в партера е подхода към допълващото застрояване съдържащо пет гаражни клетки. В партера са разработени два магазина за промишлени стоки към улицата и два гаража и ателие към вътрешния двор. Откъм прохода е и жилищният вход. Стълбището е осветено индиректно - чрез прозорци в последното ниво. Предвиден е асансьор. В сутерена са разположени складовите помещения към всяко жилище и ателие. Първи, втори, трети и четвърти етажи са еднакви. В тях са разработени по два двустайни и два тристайни апартамента, като единият тристаен апартамент е проектиран на нивото на междинната площадка – на 1,22м под основната плоча. В подпокривния етаж са проектирани четири ателиета, които са със скосявания. Строителството на обекта ще се изпълни по монолитен строителен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградните зидове ще се изпълнят от тухли с кухини. В графичната част на проекта и в топлотехническата оценка на сградата са отразени мероприятията по топло и хидроизолирането на обекта.
Tel. 0887744236

© 2018 ОСОТ ЕООД