ново строителство

МЕДЕН_РУДНИК_УПИ_IV-24

к-с "Меден рудник"

БУРГАС

Сградата е разположена в ъглов имот навътре от уличните регулационни линии, на калкан с бъдещо застрояване. Основната височина на сградата е 15,00 м и включва партер, пет жилищни етажа и подпокривно ниво. Партерът представалява магазин за хранителни стоки и четири гаража. Жилищният вход е от север. Стълбището е директно осветено. Предвиден е асансьор. На първи, втори и трети етажи са разработени по четири двустайни апартамента. Четвъртия етаж включва две двустайни и едно тристайно жилище. В терасовидния етаж са проектирани четири ателиета, които са със скосявания. В последното подпокривно ниво са поместени складовите помещения на апартаментите. Строителството на обекта ще се изпълни по монолитен строителен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградните зидове ще се изпълнят от тухли с кухини.

© 2018 ОСОТ ЕООД