За фирмата
ОСОТ ЕООД е основана 2003г.
седалище и адрес на управление -
ул. "Васил Петлешков" No.6
гр. Бургас, България

Предмет на дейност -

 

  • проектиране строителство и монтаж на промишлени и граждански обекти

  • покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или инвестиции

  • покупко - продажба и заготовка на арматура, метални конструкции
    и изделия. 

© 2018 ОСОТ ЕООД