ново строителство - завършени проекти

МЕДЕН_РУДНИК_УПИ_XIII-10

Сградата е разположена навътре от уличната регулационна линия, на калкан с бъдещо застрояване. Височината на сградата е 17,50 м и включва партер, пет жилищни етажа и подпокривно ниво. 

В_ЛЕВСКИ

Сградата е разположена навътре от уличната регулационна линия, на калкан със застройката в сесъден имот. Проектирана е с проход за да може вътрешния двор да се използва за паркиране.

ПОП_ГРУЮ

Сградата е ситуирана в к-с Лазур, разположена навътре от уличната регулация и е на калкан с ъс застройката в съседните имоти. 

ХОТЕЛ_НАДЕЖДА

На всеки етаж са разположени по шест стаи със самостоятелен санитарен възел. На първия етаж има магазини и рецепцията на хотела.

ЦАР_САМУИЛ

Сградата е разположена навътре от уличната регулационна линия и е на калкан със застройката в съседните имоти. Проектирана е с проход за да може вътрешния двор да се използва за паркиране.

ДЕБЕЛТ

Сградата е разположена на уличната регулационна линия на калкан със съществуваща жилищна сграда и бъдещо застрояване в съседните парцели. 

В_ПЕТЛЕШКОВ

Жилищната сграда е ситуирана в к-с Лазур. Партерът включва предимно магазини. 

© 2018 ОСОТ ЕООД